Standaardgeschilpunten in de les: didactische uitvoering, de basis (deel 7)

Hoe introduceer je het standaardgeschilpuntenmodel? Hoe en wanneer begin je? Welke problemen kom je tegen? Dat zijn vragen die wij in dit zevende deel in de serie over standaardgeschilpunten beantwoorden. Dit deel sluit aan op tekst 6 waarin wij uiteenzetten welke voordelen het gebruik van standaardgeschilpuntenmodel in de les kan hebben.

Lees verder

Standaardgeschilpunten in de les: uitgangspunten en nut (deel 6)

Dit is deel 6 in de reeks over standaardgeschilpunten in de les Nederlands. Dit deel beantwoordt de vraag wat het gebruik van standaardgeschilpuntenmodellen kan toevoegen aan een les Nederlands. Welke didactische principes liggen ten grondslag aan een dergelijke toepassing? Is er wetenschappelijk onderzoek dat duidt op een positief effect? En maakt het nog uit welk standaardgeschilpuntenmodel men behandelt?
De delen 1 tot en met 5 van deze reeks introduceerden verschillende standaardgeschilpuntenmodellen.
De delen 6 tot en met 11 gaan over de didactiek van standaardgeschilpunten.

Lees verder

Standaardgeschilpunten: Zijnsoordelen

Een feit is een feit, zou je zeggen. Daar valt niets aan te beargumenteren. Toch is er soms aardig wat overtuigingskracht nodig om mensen ervan te overtuigen dat iets een feit is, of zelfs dat een bepaald ‘zijnsoordeel’ (een uitspraak over de feitelijkheid van iets) ‘aannemelijk’ is. Het
standaardgeschilpuntenmodel dat hierbij hoort is nauw verwant aan dat voor waardeoordelen.

Lees verder

Standaardgeschilpunten: Waardeoordelen

Kun je een redelijk gesprek houden met iemand die er andere waarden op na houdt? Die een andere
smaak heeft, of een ander geloof? En valt er überhaupt iets te onderbouwen aan een mening? Ja, dat
kan. Het standaardgeschilpuntenmodel voor waardeoordelen biedt houvast aan iemand die een
waardestelling moet verdedigen, maar ook aan iemand die in een conflict over waarden op zoek
moet naar aspecten van de kwestie waar wél overeenstemming over bereikt kan worden.

Lees verder

Hoe beoordeel je een argumentatie?

Standaardgeschilpunten zouden moeten worden opgenomen in het curriculum. Als je jezelf en je leerlingen zo’n set eigen leert maken, kun je aan de hand daarvan controleren of een betoog compleet is en houdbaar. En je leerlingen kunnen zowel betogen opzetten als bevragen, maar ook het gesprek aangaan over een standpunt. Het standaardgeschilpuntenmodel voorziet in een leemte in argumentatieonderwijs waarbij vaak vooral naar de structuur wordt gekeken en waar het minder makkelijk is inhoudelijk leerlingen van feedback te voorzien en/of te beoordelen.

Lees verder

Standaardgeschilpunten: toepasbaar in schriftelijke en mondeling communicatie: inleiding

In het dagelijks leven komen talrijke situaties voor waarin iemand iets beweert dat de ander niet meteen aanneemt. Dan ontstaat er een betoogsituatie. Kennis van het model van de standaardgeschilpunten is van belang voor iedereen die in een betoogsituatie terechtkomt, als lezer, als luisteraar, als schrijver of als spreker, en zou dan ook een belangrijke rol kunnen spelen in het onderwijs

Lees verder