Herkomst 1980-model

Delen van de tekst zijn ontleend aan Rijlaarsdam (1986a), die zich baseerde op Bochardt (1983), die in het kader van het dissertatieproject van Rijlaarsdam een scriptie schreef waaruit het artikel in Tijdschrift voor Taalbeheersing voortkwam (Bochardt, 1984). In Rijlaarsdam (1986a) werd het effect van een didactiek die berustte op peer

Lees verder

Alternatief model van Flower en Hayes

Merk op: De relatie tussen het schrijfproces en het langetermijngeheugen is in dit model wederkerig: het schrijfproces kan dus elementen toevoegen aan het geheugen (kennis over de kwestie waarover geschreven wordt, ervaringen met een bepaalde schrijfaanpak (dit werkt wel/niet voor mij). De ‘Reviewing’ component heeft net als in het andere

Lees verder

Technieken om schrijfprocessen vast te leggen [in bewerking]

Onderstaand een korte beschrijving van directe ‘online’ technieken. Deze leggen het schrijfproces vast zoals het plaatsvindt, online, direct, in tegenstelling tot indirecte methoden van onderzoek, zoals via vragenlijsten of retrospectie (zelfrapportages).   Keylogging. Er is gratis software waarmee alle bewerkingen tijdens tekstproductie kunt vastleggen. Je kunt het proces terugkijken op scherm

Lees verder

Eenheid van observatie en analyse

Observatie  Een eenheid van observatie in een proces wordt meestal gedefinieerd als een deel van het proces waarin de denkactiviteit en het object niet verandert. Zodra de denkactiviteit verandert (de proefpersoon is eerst ideeën aan het bedenken, mentaal, en gaat die dan opschrijven) of het object verandert (de proefpersoon verwijdert

Lees verder