Toetsen van tekstbegrip: toelichting op kennisclip

Deze kennisclip werd ontwikkeld in het kader van het project Na Pisa de Lente (2020-2022), een initiatief van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) van de vereniging Levende Talen Nederlands, in samenwerking met SLO. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze toelichting hoort

Lees verder

Self-monitoring

Self-monitoring is een persoonlijkheidsconstruct dat is ontwikkeld door Snyder (1974). High self-monitors zijn mensen die zich bij uitstek bewust zijn van de sociale context waarin zij zich bevinden. Van dit type mens wordt aangenomen dat zij hun gedrag aanpassen aan de actuele situatie waarin zij zich bevinden. Low self-monitors zijn

Lees verder

Free writing

Free writing is een techniek die ontwikkeld is door Peter Elbow (1973). Het basisidee van free writing is dat je het schrijven en het redigeren of reviseren van elkaar scheidt. Bij free writing ligt de focus aanvankelijk op snel, associatief en onbekritiseerd schrijven. Het voornaamste doel is om ideeën te

Lees verder

Schrijven als probleemoplossen

Binnen de cognitieve psychologie is ‘probleemoplossen’ een centraal begrip. Men gaat er binnen de cognitieve psychologie vanuit dat individuen op een strategische wijze gebruik maken van informatie die zij hebben om problemen op te lossen (Bochardt, 1984). Flower en Hayes (1980) hebben dit probleemoplossingsparadigma toegepast op het schrijven van teksten

Lees verder

Bijlagen bij ‘Effectief schrijfvaardigheidsonderwijs’

1) Effecten van tekstverwerking en computerondersteund schrijfonderwijs op tekstkwaliteit Effecten van tekstverwerking en computerondersteund schrijfonderwijs op tekstkwaliteit (gemiddelde gewogen effectgrootte: > 0.20 = klein effect, > 0.50 = middelgroot effect, > 0.80 = groot effect)  Bron: Janssen, T., & Van Weijen, D. (2017). Effectief schrijfonderwijs op de basisschool. Een didactisch kader ten behoeve

Lees verder

Kanttekeningen bij meta-analyses

Bron: Janssen, T., & Van Weijen, D. (2017). Effectief schrijfonderwijs op de basisschool. Een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingsonderzoek. Amsterdam/Den Haag: Universiteit van Amsterdam en NRO.  Bewerkt door Gert Rijlaarsdam Inleiding Aan iedere meta-analyse liggen keuzes ten grondslag, bijvoorbeeld ten aanzien van de selectie van onderzoeken en de

Lees verder

Vier kenmerken van tekstcomplexiteit

Moeilijke woorden Moeilijke zinnen Samenhang in de tekst Het persoonlijke karakter van de tekst Moeilijke woorden Wat is precies een moeilijk woord? Dat lijkt een makkelijke vraag, maar welk kenmerk van een woord bepaalt precies of het moeilijk is? Woordlengte Volgens Flesch (1948) was een moeilijk woord een lang woord.

Lees verder

Hoe werkt de tool?

Hieronder volgt een vergelijking van Nederlandse instrumenten die zeggen de begrijpelijkheid van een tekst te meten. Deze vergelijking hoort bij deel 4 uit een reeks artikelen over de begrijpelijkheid van teksten. Vraag 1 Naar welke tekstkenmerken kijken de tools? Alle tools kijken naar moeilijke woorden, maar dat doen ze op

Lees verder