Herkomst 1980-model

Delen van de tekst zijn ontleend aan Rijlaarsdam (1986a), die zich baseerde op Bochardt (1983), die in het kader van het dissertatieproject van Rijlaarsdam een scriptie schreef waaruit het artikel in Tijdschrift voor Taalbeheersing voortkwam (Bochardt, 1984). In Rijlaarsdam (1986a) werd het effect van een didactiek die berustte op peer feedback onder andere gemeten aan veranderingen in het schrijfproces. In Rijlaarsdam (1986c) is een codeerschema voor hardopdenkprotocollen opgenomen (zie Rijlaarsdam, n.y., voor digitale versies).

Bochardt,I. (1984). Het schrijfproces: cognitief-psychologisch onderzoek van Flower and Hayes. Tijdschrift voor taalbeheersing, 6 (10), p. 3-42.

Bochardt, I. (1983). Onderzoek naar het schrijf- en planningsproces in de zeventiger en begin tachtiger jaren. Op weg naar een theorie. S.C.O. Amsterdam, 1983.

Rijlaarsdam, G. (1986a). Effecten van leerlingenrespons op aspecten van stelvaardigheid. [Effects of Student Peer Feedback on Some Aspects of Written Composition Skills]. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. SCO-rapport. Amsterdam: SCO. ED284207. (In verkorte versie: Rijlaarsdam, G., & Schoonen, R. (1987). Effects of a Teaching Program Based on Peer Evaluation on Written Composition and Some Variables Related to Writing Apprehension. SCO Cahier Nr.47. ED 311 469.

Rijlaarsdam, G. (1986b). Effecten van leerlingenrespons op aspecten van stelvaardigheid. Bijlage 1: Onderwijsprogramma’s. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. SCO-rapport. Amsterdam: SCO.

Rijlaarsdam, G. (1986c). Effecten van leerlingenrespons op aspecten van stelvaardigheid. Bijlagenrapport 2: Instrumenten. Dissertatie Universiteit van Amsterdam. SCO-rapport. Amsterdam: SCO.

Rijlaarsdam, G. (n.y). Instruments for assessing text quality and coding think aloud protocols. Amsterdam: Graduate School of Teaching and Learning.

Terug naar hoofdtekst.

Auteurs:

Gert Rijlaarsdam
Website | + posts

Gert Rijlaarsdam was 17 jaar leraar Nederlands en is lid van de onderzoeksteam taal-, literatuur- en kunstonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van de Vereniging Levende Talen Nederlands.

Delen: