Taal- en spraakproductiemodel van Levelt

Deze figuur is overgenomen uit Maassen & Bastiaanse (1996: p. 128). Het is een vertaling van het originele model. Het artikel is digitaal beschikbaar, en biedt een heldere uiteenzetting over het model: de componenten en het samenspel van de componenten. Het originele boek van Levelt is ook digitaal beschikbaar via zijn lijst van publicaties.

Bron

Maassen, B., & Bastiaanse, Y. R. M. (1996). Het Taal- en Spraakproductiemodel van Levelt. Stem-, spraak- en taalpathologie, 5(3), 127 – 133. Digitaal beschikbaar.

Levelt, W.P.M. (1989). Speaking: From intention to articulation. MIT Press. Digitaal beschikbaar.

Terug naar hoofdtekst.

Auteurs:

Gert Rijlaarsdam
Website | + posts

Gert Rijlaarsdam was 17 jaar leraar Nederlands en is lid van de onderzoeksteam taal-, literatuur- en kunstonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van de Vereniging Levende Talen Nederlands.

Delen: