Bijlage 1: voorbeeldbrief en criteriumformulier 1

Marieke de Groot
Beekweg 135
7217 WK Zutphen

Zutphen, 14 januari 2015

Spaanse ambassade
t.a.v. afdeling Emigratie
Westdijklaan 103
8001 AB Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is Marieke de Groot. Ik ben 15 jaar oud en ik zit op vmbo op het Carmel College
Salland. Onlangs heb ik een programma gezien over Nederlanders die in het buitenland
wonen. Dit programma heeft mijn interesse over wonen en werken in het buitenland gewekt
en daarom zou ik graag meer informatie inwinnen.

Zo zou ik graag willen weten of er een bepaald visum nodig is als ik voor langere tijd in het
buitenland zou willen verblijven. Ook zou ik graag willen weten of het moeilijk is om werk in Spanje te vinden is en of de lonen vergelijkbaar zijn met die in Nederland.

Zou u mij meer informatie kunnen verschaffen over beurzen voor studeren in Spanje en
heeft u misschien nog andere bruikbare tips?

Ik hoop spoedig van u te horen. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Marieke de Groot

Criteriumformulier 1

CriteriumGoed VoldoendeOnvoldoende 
De brief is ingedeeld in een inleiding/kern/slot,


In de inleiding staat de reden waarom je de brief schrijft.


In de kern staat wat je wil meedelen, uitleggen of vragen.


In het slot staat een afsluitende vraag en verzoek voor contact.


Tussen de alinea’s heb je witregels



Jouw adresgegevens staan op de juiste plek/juiste manier geschreven


Datum staat op de juiste plek en is op de juiste wijze genoteerd


Adresgegevens geadresseerde staan op de juiste plek/juiste manier geschreven


De aanhef is correct geschreven



De afsluiting is correct geschreven



Auteurs:

Gerdineke van Silfhout

Gerdineke van Silfhout werkt als taalexpert aan geïntegreerd taalonderwijs en is nauw betrokken bij de landelijke curriculumherziening Curriculum.nu. Als themacoördinator toetsing houdt zij zich ook bezig met zowel ontwikkelingsgerichte toetsing als afsluitende toetsing, zowel in primair als voortgezet onderwijs. E-mail: g.vansilfhout@slo.nl.

Delen: