Voorbeeldmateriaal

De oorspronkelijke lessenserie werd gemaakt door Martine Braaksma en Gert Rijlaarsdam, als praktische toepassing van het promotieonderzoek van Braaksma en Couzijn. De eerste uitvoering van die lessen legden zij vast op video. Materiaal (videofragmenten, posters, voorbeeldteksten van leerlingen vindt u hier: Braaksma, M., & Rijlaarsdam, G. (2016). Yummy Yummy: script and materials for four lessons on argumentative writing. Amsterdam: Research Institute for Child Development and Education. https://ltn.publicatieserver.nl/publication/1/310 . Hier vindt u ook een Nederlandse hand-out, met toelichtingen, voorbeelden van werkbladen, een literatuurlijst etc.

Auteurs:

Gert Rijlaarsdam
 | Website

Gert Rijlaarsdam was 17 jaar leraar Nederlands en is lid van de onderzoeksteam taal-, literatuur- en kunstonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van de Vereniging Levende Talen Nederlands.

Delen: