DE INSPIRATIEWEEK VAN HET SCHRIJFEXAMEN…IN (ZOOM)GESPREK MET…

WODN presenteert: de inspiratieweek van het schrijfexamen. Op drie avonden in februari 2021 waren er gesprekken met docenten die meededen aan het project Verbeter je schrijfexamen. De deelnemers aan dit project experimenteerden met nieuwe schoolexamenvormen en deden daarvan verslag op de website Didactiek Nederlands.

Maandag 8 februari:
In gesprek met… 

16.00 Een beoordelaarstraining voor secties

Liselore Ockenburg, Karin Echten en Ariane Linnert.

Zij ontwikkelden een beoordelaarstraining voor het bereiken van overeenstemming binnen de sectie Nederlands over het beoordelen van schrijfopdrachten. Deze training bestaat uit een handzaam stappenplan voor vier gestructureerde gespreksrondes en bevat voorbeeldteksten en hulpkaartjes. De training is zo ontworpen dat al na 50 minuten duidelijk wordt wat men in de sectie nu écht verstaat onder schrijfvaardigheid en hoe dat in de tekst tot uiting komt.

17.00 Teksten samen met andere docenten nakijken

Anna Hermans, Margreeth Krommendijk, Sarah Mulders en Annemieke de Roo

Hoe kun je teksten zo met elkaar uitwisselen dat een oordeel niet meer afhankelijk is van een docent maar van meerdere docenten? Is dit praktisch haalbaar en wat levert dit op? Met deze vragen gingen deze vier docenten van verschillende scholen aan de slag. Ze beoordeelden elkaars teksten op drie manieren, met analytisch beoordelen, holistisch beoordelen via ankerteksten en paarsgewijs vergelijken. In hun artikel laten ze zien dat de onderlinge verschillen in oordelen tussen docenten van andere scholen groot zijn en dat het uitwisselen van teksten de werkdruk aanzienlijk verhoogt. Ze adviseren daarom om andere manieren van uitwisselen te onderzoeken, zoals kalibreersessies of peer assessment. Het artikel en de bijlagen zijn hier te vinden

Woensdag 10 februari: 
In gesprek met…

16.00 Samen paarsgewijs vergelijken en beoordelen van teksten

Nellianne van Schaik, Martijn Knook, Adrienne van de Vrede, Rinke Klouwen

Docenten van drie verschillende scholen delen hun ervaringen met het beoordelen teksten door middel van paarsgewijs vergelijken in het digitale programma Comproved. Ze bespreken hoe de kwaliteit van deze holistische en comparatieve aanpak niet onder doet voor een meer traditionele manier van beoordelen met rubrics. Daarnaast zullen ze ingaan op de manier om op basis van de beoordeelde schrijfproducten een ankerschaal te ontwikkelen met voorbeelden van goede en minder goede teksten. De door hen ontwikkelde ankerschaal voor betogende teksten is als bijlage bij het artikel opgenomen en zijn hier te vinden.

17.00 Een praktijkexamen schrijfvaardigheid

Margot van Houwelingen

Margot vroeg zich af hoe het zou zijn als schrijven niet meer in een afgebakende zitting wordt getoetst, maar over een langere periode met meer aandacht voor het proces. Hoe zou het examen er dan uit zien? Ze verkende de mogelijkheden van een praktisch examen voor schrijfvaardigheid. Inspiratie hiervoor deed ze op bij het vak tekenen, waar het praktijkexamen al langer onderdeel is van het examenprogramma. ze gaat in het gesprek in op overzichten van inhoudelijke en organisatorische voorwaarden voor een praktijkexamen schrijven, die ze toepaste op een concreet voorbeeld: het schrijven van een profielwerkstuk.

19.00 Op weg naar een praktijkexamen schrijfvaardigheid

Caroline Krahmer en Tom Borsten,

Twee docenten Nederlands beschrijven hun zoektocht naar een praktisch examen voor schrijfvaardigheid op hun eigen school. Ze gaan in op het ontwikkelproces van dit vernieuwde praktijkexamen voor schrijven waarbij meer aandacht is voor het onderliggende schrijfproces. Ook delen ze hun eerste resultaten van de implementatie in de bovenbouw havo. Op basis van een kritisch evaluatie hiervan geven ze hun ideeën voor de verdere ontwikkeling en implementatie van een praktijkexamen voor schrijven.

Donderdag 11 februari:
In gesprek met…

16.00: Geïntegreerde lees- en schrijfvaardigheidsopdrachten met gebruikmaking van standaardgeschilpunten: een verkenning, Yke Schotanus

Yke vertelt over zijn zoektocht naar een betere integratie van lees- en schrijfvaardigheidsopdrachten voor het schoolexamen Nederlands. Met geïntegreerde opdrachten kan op een betrouwbare manier zowel de leesvaardigheid als schrijfvaardigheid worden getoetst. Zijn artikel bevat drie opdrachten met voorbeelduitwerkingen, die zijn ontwikkeld rond standaardgeschilpunten. Hierbij moeten leerlingen zowel hun lees- als schrijfvaardigheid gebruiken om een voorgestelde oplossing voor een probleem zo goed mogelijk te verdedigen of aan te vallen.

17.00  Meer teksten in het schrijfexamen

Twan Robben en Tom Willems

De sectie Nederlands van het Kandinsky College in Nijmegen onderzocht of en hoe ze de kwaliteit van het schrijfexamen voor 5 havo gezamenlijk konden verbeteren door in te zetten op: (1) het aanbieden van meer kennis over de onderwerpen waarover geschreven wordt, (2) leerlingen meerdere teksten laten schrijven in verschillende genres, (3) het beoordelen van tekstkwaliteit met een ankertekstschaal. Aan de hand van een kritische evaluatie van de praktijkervaringen van docenten en leerlingen met dit vernieuwde schrijfexamen bespreken ze in deze bijeenkomst hoe deze aanpassingen leiden tot een beter schoolexamen schrijfvaardigheid.

Wilt u in gesprek? Uw vragen stellen? Meer horen? Schrijf u in:

Inschrijfformulier

Delen: