Begrijpend of Studerend lezen, waar hoort het thuis?

Als we kijken naar het belang van leesvaardigheid in alle andere vakken op school, dan roept dat de vraag op of leerlingen in staat zijn om het begrijpend lezen dat ze bij het taalonderwijs Nederlands leren ook in die andere vakken toe te passen. Met andere woorden: in hoeverre is het begrijpend lezen bij Nederlands vergelijkbaar met dat bij natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, et cetera.

Lees verder

Vertellen en focaliseren

Op middelbare scholen en in vakdidactische kringen wordt volop gediscussieerd over de kwestie welke rol het aanleren van een tekstanalytisch instrumentarium zou moeten hebben binnen het huidige literatuuronderwijs. Over de vraag waaruit dat instrumentarium zou moeten bestaan, is echter minder discussie.

Lees verder

Weg met het debat

In de invulling die veel scholen geven aan het gespreksvaardigheidsonderwijs – het debat – zie ik die polarisatie eerder bevorderd worden dan verminderd. We moeten leerlingen leren om gesprekken te voeren die samen denken bevorderen.

Lees verder