Nieuw leerplan Nederlands

Minister, net nu je de ontwikkeling van het leerplan in handen hebt gelegd van leraren, kom je toch met die oude rituelen van kerndoelen en eindtermen. We lijken een overladen leerplan zonder professionele ruimte te krijgen. Zoek de oplossing niet in oude rituelen, in van die dingen die nu echt voorbij moeten gaan.

Lees verder

Wat moet er met PISA-2018 gebeuren?

Meer dan Nederland met PISA- 2015 deed! Een kwart van de Nederlandse tieners is volgens PISA 2018 laaggeletterd. Er is verdorie een leescrisis, schrijft Frank Kalshoven in de Volkskrant van 6 december. Dat is volgens hem het echte harde nieuws uit Pisa-2018. Goed kunnen lezen is de basis voor goede

Lees verder

Het vak Nederlands in 2025 (deel 1)

In samenwerking met Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) schetsten docenten en beleidsadviseurs op zaterdag 9 februari 2019 vier scenario’s voor het onderwijs in het vak Nederlands voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De beelden van de toekomst gaan uit van verschillende karakteristieken of scenario’s van de toekomstige maatschappij onder

Lees verder

Nederlands anders in het Cultuur & Maatschappij-profiel

Domeinen in plaats van disciplines De universiteiten gingen ons voor: studies bereiden studenten breed voor op een werkveld, niet op een discipline. De opleiding Nederlands is zo goed als verdwenen. Op enkele plaatsen in Nederland en Vlaanderen kun je nog terecht, maar met heel weinig medestudenten. Er is wel onderwijs

Lees verder