Werkwoordspelling: internationaal perspectief (deel 4)

Homofonie in de Nederlandse werkwoordspelling zorgt voor de meeste spellingproblemen. Dit is in het Frans niet anders, zeker door de veelheid aan homofone vormen die in het Frans voorkomen. Kennis van grammatica in haar algemeenheid dient het correct gebruik van de Nederlandse taal, maar is ook cruciaal voor het correct spellen van Franse werkwoorden. Het is daarom van belang om tijdens de spellinglessen, zowel bij Nederlands als Frans, leerlingen expliciet te wijzen op het belang van een correcte grammaticale analyse.

Lees verder

Historische sociolinguïstiek

De historische sociolinguïstiek is een tak van de taalkunde die onderzoekt hoe in het verleden taal varieerde naar sociale groep – wat bijvoorbeeld de taalkundige verschillen waren tussen genders, leeftijdscategorieën en sociale klassen. Door niet de gestileerde taal uit gedrukte werken van een bevoorrechte groep mannelijke schrijvers uit de grote steden in het westen van Nederland te onderzoeken, maar ook nieuwe bronnen bij het onderzoek te betrekken, zoals brieven en dagboeken van taalgebruikers van alle rangen en standen, krijgen we nieuw inzicht in de geschiedenis van het Nederlands.

Lees verder

Culturele herinnering

Als samenleving hebben we gemeenschappelijke herinneringen aan historische gebeurtenissen, ook wel ’culturele herinnering’ genoemd. Als drager van die culturele herinnering speelt literatuur een belangrijke rol. Hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotten Jensen laat in een artikel voor WODN zien hoe ver de invloed van schrijvers en hun werken op de culturele herinnering kan reiken. Vervolgens gaat ze in op mogelijkheden om in het literatuur- en geschiedenisonderwijs aandacht te besteden aan de wijze waarop culturele herinneringen tot stand komen.

Lees verder