Schrijfprocessen

Dit hoofdstuk biedt inzicht over schrijfprocessen. Aan de orde komen de componenten van schrijfprocessen en over hoe die op verschillende manieren kunnen samenwerken, afhankelijk van de individuele schrijver, vaardigheid en taken.

Lees verder

Massamediale gezondheidscommunicatie (deel 3): angstaanjagende boodschappen

In de gezondheidscommunicatie wordt soms geprobeerd om gedrag te beïnvloeden met angstaanjagende boodschappen. Onder welke voorwaarden kunnen die ‘fear appeals’ succes hebben? Wat zijn de risico’s? En wat is er bekend over de invloed van de culturele achtergrond van de ontvangers?

Lees verder

Observerend leren

Couzijn (1995) introduceerde observerend leren in onderzoek naar het schoolvak Nederlands. Hij toonde aan dat leerlingen beter argumentatieve teksten leren lezen en schrijven via leren-door-observeren dan via leren-door-doen. Sindsdien wordt onderzoek naar modelen binnen het schoolvak Nederlands vooral toegespitst op schrijfvaardigheidsonderwijs.

Lees verder