Massamediale gezondheidscommunicatie (deel 1): drie soorten boodschappen

Als informatie wordt verspreid onder grote groepen mensen via massamedia als radio, televisie, kranten, tijdschriften, en tegenwoordig ook websites en social media, is er sprake van massamediale communicatie (ook wel: massacommunicatie). Daarbij gaat het vaak om nieuws, opinies of amusement. Maar massamediale communicatie wordt tegenwoordig ook veelvuldig ingezet om de

Lees verder

Massamediale gezondheidscommunicatie (deel 3): angstaanjagende boodschappen

In de gezondheidscommunicatie wordt soms geprobeerd om gedrag te beïnvloeden met angstaanjagende boodschappen. Onder welke voorwaarden kunnen die ‘fear appeals’ succes hebben? Wat zijn de risico’s? En wat is er bekend over de invloed van de culturele achtergrond van de ontvangers?

Lees verder

Observerend leren

Couzijn (1995) introduceerde observerend leren in onderzoek naar het schoolvak Nederlands. Hij toonde aan dat leerlingen beter argumentatieve teksten leren lezen en schrijven via leren-door-observeren dan via leren-door-doen. Sindsdien wordt onderzoek naar modelen binnen het schoolvak Nederlands vooral toegespitst op schrijfvaardigheidsonderwijs.

Lees verder