Begrijpend lezen, Instructieprincipe 3: Voorzie in expliciete strategie-instructie

Hoe draagt onderwijs bij aan beter en gemotiveerd begrijpend lezen? De auteurs bespreken in vijf delen vier bewezen instructieprincipes. In samenhang dragen die het best bij aan de motivatie en de vaardigheid. Principe 3: Voorzie in expliciet instructie.