Wat vind jij ervan?

In dit artikel kijken we naar de interactie binnen klassengesprekken waarin de leraar werkt aan subjectificatie (ook wel persoonsvorming genoemd) door leerlingen naar hun mening te vragen. We laten zien hoe deze kennis leraren kan helpen om gerichter ruimte te maken voor subjectificatie tijdens klassen- en groepsgesprekken.

Lees verder

Reciprocal teaching

Reciprocal teaching – rolwisselend leren in het Nederlands – is een methode ontwikkeld in de jaren 80 om leesvaardigheid te bevorderen. In deze bijdrage gaan we dieper in op de oorspronkelijke methode en de didactische principes erachter.

Lees verder

Van een eenrichtingsperspectief naar een interactie-perspectief op feedbackverwerking

Daar waar feedbackverwerking veelal werd beschouwd als een lineair proces waarin een leerling opmerkingen ontvangt en verwerkt, beschrijft recent onderzoek feedbackverwerking als een wederkerig proces waarin idealiter interactie bestaat. In dit stuk lees je wat voor gevolgen deze ontwikkeling heeft voor peer-feedback in het domein van schrijfvaardigheidsonderwijs, en hoe ze richting kan geven aan toekomstig feedbackonderzoek.

Lees verder