Van een eenrichtingsperspectief naar een interactie-perspectief op feedbackverwerking

Daar waar feedbackverwerking veelal werd beschouwd als een lineair proces waarin een leerling opmerkingen ontvangt en verwerkt, beschrijft recent onderzoek feedbackverwerking als een wederkerig proces waarin idealiter interactie bestaat. In dit stuk lees je wat voor gevolgen deze ontwikkeling heeft voor peer-feedback in het domein van schrijfvaardigheidsonderwijs, en hoe ze richting kan geven aan toekomstig feedbackonderzoek.

Lees verder