Historische sociolinguïstiek

De historische sociolinguïstiek is een tak van de taalkunde die onderzoekt hoe in het verleden taal varieerde naar sociale groep – wat bijvoorbeeld de taalkundige verschillen waren tussen genders, leeftijdscategorieën en sociale klassen. Door niet de gestileerde taal uit gedrukte werken van een bevoorrechte groep mannelijke schrijvers uit de grote steden in het westen van Nederland te onderzoeken, maar ook nieuwe bronnen bij het onderzoek te betrekken, zoals brieven en dagboeken van taalgebruikers van alle rangen en standen, krijgen we nieuw inzicht in de geschiedenis van het Nederlands.

Lees verder

Wat maakt een taal moeilijk?

Een nieuwe taal leren is niet eenvoudig. Dat geldt voor volwassen leerders die een tweede taal leren, maar ook voor kinderen die hun eerste taal (of talen) leren. Dit artikel gaat in op de vraag welke aspecten een taal nu precies moeilijk maken. Nieuwe woorden stampen, grammatica-oefeningen, betogen schrijven, teksten

Lees verder

Meertaligheid

Veel mensen spreken meer dan één taal. Dit is vooral zo in landen die cultureel en economisch niet dominant zijn. Welke gevolgen heeft meertaligheid? En waar zitten de verschillende talen in de hersenen?

Lees verder