Leesbaarheid en begrijpelijkheid (deel 2)

Sommige instrumenten zeggen dat jouw tekst een bepaald leesniveau of taalniveau heeft. Andere hebben het over de leesbaarheid van je tekst. Weer andere zeggen dat je tekst begrijpelijk is op niveau B2. Wat betekenen die woorden? En wat hebben ze te maken met begrijpelijkheid, het centrale thema van dit artikel?

Lees verder

Taaltechnologie: Hoe goed voorspelt de techniek de begrijpelijkheid van teksten? (deel 1)

Kun je met de computer voorspellen of je beoogde lezers jouw tekst zullen begrijpen? Kunnen computers handige tips geven om je tekst te verbeteren? Dat kan! Taaltechnologen en taalwetenschappers werken al enkele jaren aan zulke instrumenten. op dit moment zijn er voor het Nederlands zeven beschikbaar. Zeggen die instrumenten echt iets zeggen over de begrijpelijkheid van een tekst? Welke kenmerken van een tekst betrekken die instrumenten in hun oordeel?

Lees verder

Exploratief spreken versterkt het leren in groepen

Veel leraren vinden het niet zo makkelijk om coöperatieve werkvormen, zoals groepswerk, in te zetten tijdens hun lessen. Ze ervaren bijvoorbeeld dat er tijd verloren gaat aan gesprekken die weinig met de leerstof te maken hebben. Maar wat als we iets doen aan de kwaliteit van dat spreken? Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool leren leerlingen exploratieve gesprekstechnieken aan. De resultaten zijn veelbelovend.

Lees verder

Van leesgezelschap tot leesclub: Gezamenlijk lezen in historisch en emancipatoir perspectief

Deze bijdrage bespreekt de ontstaansgeschiedenis van het lezen in groepsverband en laat zien hoe leesgroepen in de loop van de tijd veranderd zijn qua samenstelling en beoogde doelen. Het fenomeen leesclub kent een lange geschiedenis. Zowel voor de negentiende-eeuwse leesgezelschappen als voor de revival van literatuurclubs in de jaren zeventig ging het om gematigde emancipatorische bewegingen met een didactisch karakter, waarbij de nadruk ligt op emancipatie ‘van binnenuit’, door met elkaar te lezen en te discussiëren.

Lees verder