Standaardgeschilpunten: toepasbaar in schriftelijke en mondeling communicatie: inleiding

In het dagelijks leven komen talrijke situaties voor waarin iemand iets beweert dat de ander niet meteen aanneemt. Dan ontstaat er een betoogsituatie. Kennis van het model van de standaardgeschilpunten is van belang voor iedereen die in een betoogsituatie terechtkomt, als lezer, als luisteraar, als schrijver of als spreker, en zou dan ook een belangrijke rol kunnen spelen in het onderwijs

Lees verder

Taaltechnologie: Hoe goed voorspelt de techniek de begrijpelijkheid van teksten? (deel 1)

Kun je met de computer voorspellen of je beoogde lezers jouw tekst zullen begrijpen? Kunnen computers handige tips geven om je tekst te verbeteren? Dat kan! Taaltechnologen en taalwetenschappers werken al enkele jaren aan zulke instrumenten. op dit moment zijn er voor het Nederlands zeven beschikbaar. Zeggen die instrumenten echt iets zeggen over de begrijpelijkheid van een tekst? Welke kenmerken van een tekst betrekken die instrumenten in hun oordeel?

Lees verder