Over Didactiek Nederlands

Doel

De Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) is ingesteld door het bestuur van Levende Talen Nederlands. In opdracht van LTN draagt WODN zorg voor de verspreiding van kennis over de didactisch onderzoek in Nederland en daarbuiten. De werkgroep is werkzaam sinds juni 2018.

Publicaties

WODN verzorgt op deze website vijf soorten publicaties.

1. Kwesties

WODN publiceert WODN blogteksten over actuele didactische kwesties. WODN nodigt auteurs uit, maar ontvangt ook ingestuurde blogteksten. Bekijk alle kwesties hier.

2. Zo kan het ook

WODN publiceert wetenschappelijk onderbouwde didactische interventies te beschrijven in zeer kort bestek. Zij nodigt onderzoekers uit Nederland en daarbuiten uit om de cruciale elementen uit hun onderwijsprogramma te beschrijven en de werkzaamheid ervan toe te lichten. Zie verder hier.

3. Vakdidactisch handboek

WODN publiceert een digitaal vakdidactisch handboek. Dat handboek is bedoeld voor opleidingen en docenten Nederlands. Het zal allengs ontstaan, en steeds worden bijgewerkt. Experts uit de Neerlandistiek,  de vakdidactiek, de onderwijskunde en de opleidingen worden uitgenodigd om bijdragen te leven van ca 1200 woorden. Elk hoofdstuk wordt voor publicatie beoordeeld op door externe reviewers op praktijkgerichtheid en wetenschappelijke validiteit. Het handboek volgt later op deze site.

4. Vakdidactisch onderzoek

WODN publiceert didactisch onderzoek van studenten aan lerarenopleidingen, waaronder ontwerponderzoek. Van het ontwerp moet de werkzaamheid empirisch zijn vastgesteld. WODN nodigt vakdidactici uit om hun studenten werk te laten indienen. WODN start met een selectie van werkstukken van UvA-studenten die reeds beschikbaar zijn. In ontwikkeling.

5. Vakdidactiek: gouwe oude

WODN stelt vakdidactische handboeken, boekseries (de roemruchte DCN-cahiers uit 1970-1980) en artikelen die nog niet gedigitaliseerd zijn ter beschikking. In ontwikkeling.

Werkwijze

Voor elk van de vijf soorten publicaties vormt de WODN een redactie. Wie een handje wil bijsteken, is heel welkom.