Over Didactiek Nederlands

Doel

De Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) is ingesteld door het bestuur van Levende Talen Nederlands. In opdracht van LTN draagt WODN zorg voor de verspreiding van kennis over de didactisch onderzoek in Nederland en daarbuiten. De werkgroep is werkzaam sinds juni 2018.

Publicaties

WODN verzorgt op deze website vijf soorten publicaties.

1. Kwesties

WODN biedt een open podium aan iedereen met een mening over een (didactische) kwestie binnen het schoolvak Nederlands. WODN nodigt auteurs uit, maar ontvangt ook ingestuurde blogteksten. In de vorm van blogs kan op deze plek gediscussieerd worden over uiteenlopende thema’s, zoals de toekomst van ons vak, literatuur-, lees- en schrijfonderwijs, taalkunde, het Centraal Examen en andere actuele onderwerpen. Bekijk alle kwesties hier.

2. Zo kan het ook

Hier plaatsen vakdidactici en onderzoekers theoretisch en empirisch
onderbouwde lesideeën in de etalage. Het hoofddoel van Zo kan het ook is docenten Nederlands vakdidactisch te inspireren. De lesideeën worden zo gepresenteerd dat je ze kunt aanpassen en inzetten op een manier die past in jouw eigen praktijk. Daarnaast biedt de rubriek je inzicht in de onderbouwing van het lesidee: wat levert het op en welke mechanismen zorgen ervoor dat het lesidee effectief is? Zie verder hier.

3. Vakdidactisch handboek

WODN publiceert een digitaal vakdidactisch handboek. Dat handboek is bedoeld voor opleidingen en docenten Nederlands. Het zal allengs ontstaan, en steeds worden bijgewerkt. Experts uit de Neerlandistiek,  de vakdidactiek, de onderwijskunde en de opleidingen worden uitgenodigd om bijdragen te leven van ca 1200 woorden. Elk hoofdstuk wordt voor publicatie beoordeeld op door externe reviewers op praktijkgerichtheid en wetenschappelijke validiteit. Het handboek volgt later op deze site.

WODN publiceert een digitaal vakdidactisch handboek. Met enige regelmaat zullen (teams van) experts op het gebied van de Neerlandistiek, de vakdidactiek, de onderwijskunde en de opleidingen bijdragen leveren. Dit zijn actuele teksten die vakdidactische concepten zo volledig mogelijk beschrijven. Elk hoofdstuk wordt voor publicatie beoordeeld door externe reviewers op praktijkgerichtheid en wetenschappelijke validiteit. Of je nu docent of leraar in opleiding bent, met deze bijdragen bent je weer helemaal op de hoogte van de didactiek voor het schoolvak Nederlands. Dit handboek is een publicatie in wording.

4. Vakdidactisch onderzoek

WODN publiceert didactisch onderzoek van studenten aan lerarenopleidingen, waaronder ontwerponderzoek. WODN publiceert ook lessen uit onderzoek van promovendi waarvan de werkzaamheid onderzocht is. WODN nodigt vakdidactici uit om hun studenten werk te laten indienen. Zie hier.

5. Vakdidactiek: gouwe oude

WODN zal vakdidactische handboeken, boekseries (de roemruchte DCN-cahiers uit 1970-1980) en artikelen digitaliseren en publiceren. In ontwikkeling.

Werkwijze

Voor elk van de vijf soorten publicaties vormt de WODN een redactie. Wie een handje wil bijsteken, is heel welkom. Zie de contactgegevens en auteursinstructies.

Sponsoring

Leden van de WODN en de redacteuren verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De infrastructuur — website, vergaderfaciliteiten– wordt gesponsord.

Delen: