Eindtermen en werkplannen

Publicatie datum: 1989-01-01 Auteurs: Addie Gerritsen, Kees Sluis Collectie: 20 Documenten moer_jrg20_026.pdf addie gerritsen kees slui s basisvorming eindtermen en werkplannen een gezelschap van vijftien conferentiebezoekers en twee begeleiders verza melde zich om te spreken over de eindtermen en de basisvorming onder de bezoekers bevonden zich onder andere een complete

Lees verder

Is lezen basisvorming?

Publicatie datum: 1989-01-01 Auteurs: Addie Gerritsen Collectie: 20 Documenten moer_jrg20_012.pdf d e oorzaak van d e p roblemen rond het lezen van een b oe k wordt vaak gezocht in d e heer scha p pij van de tv en of d e video d e groene en het tijdschrift

Lees verder

Literatuurgeschiedenis op school?

Publicatie datum: 1988-01-01 Auteurs: Addie Gerritsen Collectie: 19 Documenten moer_jrg19_052.pdf theorie in de bijdrage van r de keyser worden enke le tend ensen in de huidige g eschied beoefe ning beschreven d e nieu w e gesc hied sc h rij ving k omt na w o ii in een

Lees verder

Jeugdliteratuur. Didactiek en methodiek

Publicatie datum: 1988-01-01 Auteurs: Addie Gerritsen Collectie: 19 Documenten moer_jrg19_043.pdf de ik citee r de waa r de die ime lman toekent aan de rol van opvoede r docent moet niet misverstaan wo r den een leerkracht is ni et v rij om z ij n leer l i ngen

Lees verder

Taal voor alledag

Publicatie datum: 1987-01-01 Auteurs: Addie Gerritsen Collectie: 18 Documenten moer_jrg18_046.pdf vaststellen voor het onderwijsveld wel kun nen onderzoekers steun verlenen bij het ver duidelijken van doelstellingen de haalbaarheid ervan onderzoeken en bij de evaluatie van doelstellingen hoofdstuk 2 bevat een analyse van het begrip functionele taalvaardigheid daarbij gaat het om

Lees verder

Boekenhaat

Publicatie datum: 1987-01-01 Auteurs: Addie Gerritsen Collectie: 18 Documenten moer_jrg18_014.pdf addie gerritse n geletterdheid in de klas boekenhaat dit artikel gaat over de praktijk van geletterdheid in de klas addie gerritsen werkzaam op een scholengemeenschap ibo mavo schr ijft over leerlingen die n iet zitten te wachten om geletterd te

Lees verder

Lezen na de brugklas: plezier of plicht?

Publicatie datum: 1986-01-01 Auteurs: Addie Gerritsen Collectie: 17 Documenten moer_jrg17_069.pdf studie betreffende opvattingen over taalbe bestrijden want wie zal tenslotte uitmaken schouwingsonderwijs in nederland die grondi wat relevant is en als het waar is dan moe ge uitwerking is op zich te waarderen maar al ten we wel vaststellen dat

Lees verder

Discriminatie, vooroordeel en racisme in Nederland

Publicatie datum: 1985-01-01 Auteurs: Addie Gerritsen Collectie: 16 Documenten moer_jrg16_028.pdf addie gerritse n discriminatie vooroordeel en racism e beleid in nederland termen als discriminatie en racisme blijken ook in onderzoeken niet eenduidig beschre ven de schrijvers van het rapport discriminatie vooroordeel en racisme in nederland inventariseren een en ander na

Lees verder