Functioneel aanvankelijk leesonderwijs

Publicatie datum: 1988-01-01 Auteurs: An van der Vleuten Collectie: 19 Documenten moer_jrg19_055.pdf van w at zich allemaal met overheidsgel d af g emaakt voor het g ebrui k van het tek stver speelt en wat invloed kan hebben op de on w erk ingspakket w ord perfect er staat nie

Lees verder

Ten geleide

Publicatie datum: 1988-01-01 Auteurs: Els Schellekens, An van der Vleuten Collectie: 19 Documenten moer_jrg19_013.pdf maar al te vaak is het zo dat methodes zon der meer de leerinhouden bepalen en dat lera ren weinig vragen meer stellen bij het waarom van de leerstof natuurlijk zijn er positieve uit zonderingen in

Lees verder

Kijken naar boeken

Publicatie datum: 1987-01-01 Auteurs: An van der Vleuten Collectie: 18 Documenten moer_jrg18_049.pdf an van der vleuten kijken naar b oek en voor een aantal onder w ijsgevenden brengt het tegen dat creatieve en ervaren leraren g eins p i hieronder besproken lespakket niets nieu w s reerd door deze handleiding

Lees verder