Literatuurmuur. Ik ook van jou.

Publicatie datum: 1998-01-01 Auteurs: Carien Bakker, Maeike Bosma Collectie: 29 Documenten moer_jrg29_037.pdf literatuurmuu r a onderstreep de meest kenm e rkende zinn en van he t fragm ent b ge ef ko rt je oordeel over het fragment d e l ee rlinge n krijgen 5 minute n de tijd

Lees verder

De literatuurmuur. Hersenschimmen.

Publicatie datum: 1998-01-01 Auteurs: Carien Bakker, Maeike Bosma Collectie: 29 Documenten moer_jrg29_025.pdf de literatuurmuu r welk ge vo e l youp van t h e k prob eert uit te drage n waarom hij b a n g i s v o or de zie kte van alzh e im

Lees verder

Literatuurmuur. De torens van februari.

Publicatie datum: 1998-01-01 Auteurs: Maeike Bosma, Carien Bakker Collectie: 29 Documenten moer_jrg29_049.pdf literatuurmuu r king tot d e verkla ri ngen reali stisc h e teg en over niet reali s ti sch e verklari ngen en vraagt l ee rlinge n of z e van r e ali s

Lees verder

Literair café met Ronald Giphart

Publicatie datum: 1998-01-01 Auteurs: Carien Bakker, Maeike Bosma Collectie: 29 Documenten moer_jrg29_038.pdf verslag punten verdienen hierond er hebben we s teeds stukj es uit deze r ecen s i es opge nomen mm om ee n beeld te ge ve n v a n h e t verlo o p

Lees verder

Samen lezen. Chambers in de Tweede Fase.

Publicatie datum: 1995-01-01 Auteurs: Carien Bakker, Maeike Bosma Collectie: 26 Documenten moer_jrg26_057.pdf carien bakker de leesomgeving maeike bosma in zijn boeken gaat chambers uit van het proces van het lezen hij noemt dit proces de leescirkel de drie componenten van lezen het lezen zelf het reageren daarop en het samen

Lees verder