Filosoferen met Gijsbrecht

Publicatie datum: 2000-01-01 Auteurs: Elsbeth van der Laan Collectie: 31 Documenten moer_jrg31_014.pdf ide e uitwisselen klassikaal op het bord komt in het midden het woord held de leerlingen inventariseren namen van helden en bespre ken waarom dat helden zijn elsbeth van der laan de doc ent k a n een

Lees verder

Tussen liefde voor het vak en vakmanschap

Publicatie datum: 1999-01-01 Auteurs: Elsbeth van der Laan Collectie: 30 Documenten moer_jrg30_057.pdf redactionee l hbo of een j a ar ivo met v e rsc hillende stages je pas e c ht ond e rvindt wat het leraar schap inhoudt als je d efinitief voor de kla s staat je

Lees verder

Quo vadis?

Publicatie datum: 1998-01-01 Auteurs: Elsbeth van der Laan Collectie: 29 Documenten moer_jrg29_043.pdf redactionee l geleerd ho e je dat doet en weet d e docent van het b e treffende vak ei g enlijk w e l wat hij eis t geeft hij daar aanwijzingen voor bij voorbe e ld

Lees verder

In de lijn van de leerling

Publicatie datum: 1997-01-01 Auteurs: Kris Van den Branden, Jan Peter Houtman, Folkert Kuiken, Elsbeth van der Laan, Geert van de Ven Collectie: 28 Documenten moer_jrg28_064.pdf ten slott e kunnen gebruiken binnen taakge ri cht onder wijs is dit een van de belangrijkste uitgangs punten in de tweede plaats klinkt taakge

Lees verder

Ziezo, dat kan ik!

Publicatie datum: 1997-01-01 Auteurs: Maarten der Burg, Elsbeth van der Laan Collectie: 28 Documenten moer_jrg28_055.pdf lands vo or de lagere school ode lee jaar de el b maarten van der burg deurne plan tyn 1 996 linsen b k van gorp lezen dat doe je elsbeth van der laan gewoon

Lees verder

Een wereld te winnen

Publicatie datum: 1997-01-01 Auteurs: Elsbeth van der Laan, Martine Jetten Collectie: 28 Documenten moer_jrg28_036.pdf versla g laat staan dat hij een relatie met z n a ll edaagse werkelijkheid kan leggen de tweede vraag blijkt dan ook heel moeilijk te beantwoorden de begrippen warmte en stof hebben bij elsbeth van

Lees verder

Met een spagaat kun je scoren

Publicatie datum: 1995-01-01 Auteurs: Elsbeth van der Laan, Bart van der Leeuw Collectie: 26 Documenten moer_jrg26_038.pdf versla g dat het op deze middag ging om een aan 1 vraag van een veldvereniging vort bij de o specialisten in leerplanontwikkeling sr o werd handen en voeten gegeven door een elsbeth van

Lees verder