Een goed begin is het hele werk (II)

Publicatie datum: 1991-01-01 Auteurs: Henny Lamme Collectie: 22 Documenten moer_jrg22_063.pdf foru m daarnaast een aantal kanttekeningen geplaatst de leeslijn heeft als goede punten dat het func tioneel lezen stimuleert en dat het gebruik maakt van een taalhoek eigen ontdekkingen henny lamme het is jammer dat deze twee goede punten bij

Lees verder

Leren lezen met de Waterfietsmethode

Publicatie datum: 1990-09-01 Auteurs: Henny Lamme Collectie: 20 Documenten vonk_jrg20_011.pdf 39 leren lezen met de waterfietsmethode henny lamme marise 6 1 jaar leest in haar eigen tekstenboek daarin heeft ze tekenin gen gemaakt ze heeft de leerkracht gedicteerd welke zinnen er bij de tekeningen moesten komen marise leest en herleest

Lees verder

Een goed begin is het hele werk

Publicatie datum: 1990-01-01 Auteurs: Henny Lamme Collectie: 21 Documenten moer_jrg21_076.pdf henny lamm e goede leesstof dus samenhangende teksten die een boodschap bevatten een tekst moet com municatief zijn vaak is dat het geval met kin derliteratuur en eigen teksten van de kinderen een goed begin is reflectie dus het bespreken

Lees verder

Leren lezen met de waterfietsmethode: techniek en begrip

Publicatie datum: 1988-01-01 Auteurs: Henny Lamme Collectie: 19 Documenten moer_jrg19_049.pdf h enny lamme leren lezen met de aanvankelijk waterfietsmethode lezen techniek en begrip henny lamme kreeg als orthopedagoge leesmoeder leerkracht en nascho lingsdocente in de praktijk te maken met het aanvankelijk leesonderwijs ze signaleerde de knelpunten die de gangbare klassikale

Lees verder