Een papieren museum

Publicatie datum: 1999-01-01 Auteurs: Ilse Bolscher Collectie: 30 Documenten moer_jrg30_022.pdf ilse bolscher niet kloppen andere verbergen een verhaal dat bijna niemand kent op het moment dat de koppeling voor d e lezer wat minder logisch is wordt hij extra een papieren museum i gepri kk e ld en dat is

Lees verder

Het leesdossier: de ontdekking van de hemel!?

Publicatie datum: 1996-01-01 Auteurs: Ilse Bolscher Collectie: 27 Documenten moer_jrg27_057.pdf literatuur ilse bolsche r de onderbouw werd jeugdliteratuur gelezen ve rv olgens vond in de vierde klas de grote omslag pla ats naar de volwassenenliteratuur leerlingen lazen voor de lijst een twintigtal het leesdossier werken waarvan ze een uitgebreid e

Lees verder

Een handreiking voor vernieuwing

Publicatie datum: 1996-01-01 Auteurs: Ilse Bolscher, Helge Bonset, Frank ’t Hart, Margot de Wit Collectie: 27 Documenten moer_jrg27_043.pdf to e n wij de inhoud bepaald e n voor dit redactionee l th e manummer zijn we uitgeg aan van de vraag wat z ijn nu prec ies d e v

Lees verder

Een gemiste kans

Publicatie datum: 1996-01-01 Auteurs: Ilse Bolscher Collectie: 27 Documenten moer_jrg27_027.pdf redactionee l gee ft d e vo or het feit dat ckv i in de mogelijkh e id voorzi et om we rke n uit de w e r eldlit e ratuur te l ez e n en aa nda

Lees verder