LeesGoed – Begrijpend lezen met de Comenius-computer

Publicatie datum: 1991-01-01 Auteurs: John van Geenen, Ingrid Veeke Collectie: 22 Documenten moer_jrg22_039.pdf john van geenen middelen bij voorbeeld het woordenboek en de weetjesbank die de leerl ing bij de oefenin ingrid veeke gen kan gebrui ken de registratiemogelijkhe den voor de leerkracht en de moge l ij kh eid

Lees verder