Multiculturele Samenleving in Impasse?

Publicatie datum: 2000-01-01 Auteurs: Jan Peter Houtman Collectie: 31 Documenten moer_jrg31_051.pdf begeleider 1999 2 000 p 65 69 eindhoven verslag son opleidingen 1999 damhuis r p litjens spreken is zilver vee rt ig aandachtspunten voor een beter ge sprek in de klas in nie uwsbrief van het jan peter houtman

Lees verder

Taaltoren van Babel

Publicatie datum: 2000-01-01 Auteurs: Jan Peter Houtman Collectie: 31 Documenten moer_jrg31_046.pdf redactioneel moer kan natuurlijk niet achte rblijven van daar dat ik er over begin in een uitleg 22 november 2000 p 12 wordt in een beschrijving van een brochure jan peter houtman gesproken over achterstandsbestrijdin g op dez e

Lees verder

Zullen we het beleven?

Publicatie datum: 1999-01-01 Auteurs: Jan Peter Houtman Collectie: 30 Documenten moer_jrg30_019.pdf redactionee l zijn toch wel van mening dat bepaald e aspect en opgen o men moete n worden in kerndoe len e n eind termen dat zal de sch olen in s taat stellen b ete r te formuleren

Lees verder

Goede schoolkeuze, goed taalonderwijs?

Publicatie datum: 1998-01-01 Auteurs: Jan Peter Houtman Collectie: 29 Documenten moer_jrg29_031.pdf redactionee l di scuss i e die kreeg je als school ge woon to e b ed ee ld in v rij kort e tijd i s de sc hool van ee n burc ht jan peter houtman van

Lees verder

‘Vroeger was je iemand’ komt terug

Publicatie datum: 1997-01-01 Auteurs: Jan Peter Houtman Collectie: 28 Documenten moer_jrg28_018.pdf redactionee l meer en meer zie t men in een afwijking van de norm niet zozeer een red en voo r ui ts lui ting re s ulterend in verwijzing naar opvan g tehuizen p sychiat ri sche in

Lees verder

In de lijn van de leerling

Publicatie datum: 1997-01-01 Auteurs: Kris Van den Branden, Jan Peter Houtman, Folkert Kuiken, Elsbeth van der Laan, Geert van de Ven Collectie: 28 Documenten moer_jrg28_064.pdf ten slott e kunnen gebruiken binnen taakge ri cht onder wijs is dit een van de belangrijkste uitgangs punten in de tweede plaats klinkt taakge

Lees verder