Een alfa-cursist met problemen – een reaktie –

Publicatie datum: 1998-01-01 Auteurs: Mieke van der Loop Collectie: 01 Documenten alfanieuws_jrg01_043.pdf zodat de zodat intaker docent kan controleren de intaker docent controleren of of er breder gebruik gebruik werkelijk werkelijk gelezen wordtwordt wat wat er er staat staat naar aanleiding van de aanleiding de le tt e rt ekens

Lees verder

Een leerplan alfabetisering: Moet dat nou zo?

Publicatie datum: 1997-01-01 Auteurs: Herman Giesbers, Mieke van der Loop Collectie: 28 Documenten moer_jrg28_037.pdf foru m leeftijd van vijftien jaar en ouder opgevangen deze jongeren zijn pa rtieel leerplichtig van daar het in 1995 gesta rte ama project waarin onder verantwoordelijkheid van de plaat s elijke herman giesbers scholengemeenschap durendael

Lees verder