Resultaatsverbeteringstoets Stedelijk College Eindhoven mavo

De toets In deze RV-toets komen de onderdelen kijk- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie en spreekvaardigheid aan bod, waarmee de RV-toets een goede dwarsdoorsnede vormt van het PTA. Gezien de eisen die aan een RV-toets gesteld werden, is het begrijpelijk dat leesvaardigheid en spelling/formuleren niet als aparte onderdelen in de toets opgenomen zijn. Onderscheidend Deze RV-toets…

Lees verder