Het Leidse onderwijsexperiment

Publicatie datum: 1986-01-01 Auteurs: René Appel, Henk Everts, Joop Teunissen Collectie: 17 Documenten moer_jrg17_023.pdf ren e appel henk eve rts joop tennissen het leidse onderwijsexperimen t inleiding de le idse onderwijsorga nisatievorm in oktober 1977 is in leiden uit onvrede met marokkaanse en turkse kinderen in de leeftijd het gebruikelijke

Lees verder

Het Nederlands van Turkse kinderen die in Nederland zijn geboren

Publicatie datum: 1984-01-01 Auteurs: Josine Lalleman, René Appel Collectie: 15 Documenten moer_jrg15_049.pdf josine alleman rene appe l taal vaardigheden buitenlandse het nederlands van turkse kindere n die in nederland zijn geboren kindere n buitenlandse kinderen hebben over het algemeen meer moeite met het volgen van het onderwijs dan hun nederlandse

Lees verder