Etnische minderheden en geletterdheid

Publicatie datum: 1990-01-01 Auteurs: Thera van der Heijden Collectie: 21 Documenten moer_jrg21_011.pdf versla g onderwijskundige bij de faculteit onderwijs en o pvoe ding van de algemene hogeschool a msterd a m aan de ha nd van jammer genoeg o nl eesbare geprojecteerde tek sten wilde zij il thera van der

Lees verder

Van contourennota tot basisvorming

Publicatie datum: 1989-01-01 Auteurs: Thera van der Heijden Collectie: 20 Documenten moer_jrg20_002.pdf thera van der heijde n ontwikkeling van contourennota tot wettelijk kader basisvorming in dit artikel heeft de auteur geprobeerd de ontwikkeling van het wettelijk ka der voor de basisvorming zo te schetsen dat er een overzichtelijk beeld kon

Lees verder

Beleidsontwikkelingen

Publicatie datum: 1988-01-01 Auteurs: Thera van der Heijden Collectie: 19 Documenten moer_jrg19_027.pdf thera van der heijde n compute r en onderwijs beleidsontwikkelingen de moer serie computer en moedertaalonderwijs opende in 1985 met een ar tikel van de hand van thera van der heijden zij gaf daarin na een korte inlei

Lees verder

Werken met kaders

Publicatie datum: 1983-01-01 Auteurs: Thera van der Heijden Collectie: 14 Documenten moer_jrg14_063.pdf rein een ander facet van het educatief werk wordt gevormd door de afdeling vorming en on derwijs de medewerkers van deze afdeling wer ken samen met docenten uit het voo rtgezet on derwijs met name lbo mavo hbo

Lees verder

De kracht van de heterogene leerlingengroep

Publicatie datum: 1983-01-01 Auteurs: Co Bakker, Thera van der Heijden, Tineke van Roozendaal Collectie: 14 Documenten moer_jrg14_031.pdf co bakker thera van der heijden veiligheid tineke van roozendaa l binnen de groep de kracht van d e heterogene leerlingengroep moet het voortgezet onderwijs een keuze maken voor uitsplitsing van de kinderen

Lees verder