Veeltaligheid in de klas: een uitdaging voor beleid en praktijk

Publicatie datum: 2001-01-01 Auteurs: Ton Vallen Collectie: 17 Documenten spiegel_jrg17_3-4_005.pdf ton vallen veeltaligheid in de klas een uitdaging voor beleid en praktijk 1 inleiding variatie is een wezenskenmerk van alle samenlevingen en gedragsvormen en daar mee ook van talige communicatie dit betekent niet dat taal en taalgebruiksver schillen geen onderwerp

Lees verder

Op weg naar concreet taalbeleid

Publicatie datum: 1999-01-01 Auteurs: Marlous Kemmeren, Ton Vallen Collectie: 30 Documenten moer_jrg30_059.pdf marlous kernmeren bij di e van hun a uto c htone leeftijdgenote n en die van allo chtone leeftijdgenot e n di e ni e t tot ton vallen de minderhed e n be horen bijvoorbeeld b e

Lees verder

Hoe worden toetsen minder partijdig voor allochtonen?

Publicatie datum: 1996-01-01 Auteurs: Henny Uiterwijk, Ton Vallen Collectie: 27 Documenten moer_jrg27_010.pdf ontwikkeling van een model voor dom e inbeschrij henny uiterwijk ving van taalonderwijs dissertatie arnhem cito 1991 tonvallen sijtstra j taal voor ie deree n raamplan voor een ge integreerde rtt t rr t z methode vo or

Lees verder

Het allochtone kind van de rekening?

Publicatie datum: 1990-01-01 Auteurs: Ton Vallen Collectie: 08 Documenten spiegel_jrg08_002_008.pdf kritiek commentaar beschouwing ton vallen het allochtone kind van de rekening het rommelt de laatste tijd met enige regelmaat in het wereldje van beleid onderzoek en onderwijs op het terrein van etnische minderheden taal en onderwijs nu na een aanloopfase

Lees verder

Taalvariatie als onderwijsprobleem. De dialect-standaardtaalproblematiek in het onderwijs, toegelicht aan de hand van het Kerkradeproject (1)

Publicatie datum: 1983-09-01 Auteurs: Ton Vallen, Sjef Stijnen Collectie: 13 Documenten vonk_jrg13_048.pdf taalvariatie als onderwijs proleem de dialect standaardtaalproblematiek in het onderwijs toegelicht aan de hand van het kerkradeproject 1 inleiding het is een opvallend gegeven dat er in belgie de positieve uitzonderingen niet te na gesproken naar verhouding slechts

Lees verder