Leesmotivatie: toelichting op kennisclip

Deze kennisclip werd ontwikkeld in het kader van het project Na Pisa de Lente (2020-2022), een initiatief van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) van de vereniging Levende Talen Nederlands, in samenwerking met SLO. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze toelichting hoort bij de kennisclip over leesmotivatie.

Zie ook het Handboek Didactiek Nederlands. In drie delen behandelt Roel van Steensel aspecten van leesmotivatie:

Deel 1: Theorieën over leesmotivatie
Deel 2: Wat is leesweerstand?
Deel 3: Didactiek: leermotivatie bevorderen, leerweerstand verminderen

Wil je maximaal leerrendement van zo’n korte kennisclip bereiken? Stel dan vooraf, tijdens en achteraf vragen:

Voor het bekijken van de clip:

  • Wat weet je van leesmotivatie en leesweerstand?
  • Wat doe je om de leesmotivatie van je leerlingen te bevorderen?
  • Waarom is leesmotivatie belangrijk?

Tijdens het bekijken van de clip:

  • Wat is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke leesmotivatie?
  • Hoe werkt de positieve en hoe werkt de negatieve leesspiraal?

Na het bekijken van de clip:

  • Wat betekent het voor je leesonderwijs als je de motivatie van elke leerling wilt verhogen?
  • Hoe kun je je inzichten delen met collega’s?

Literatuur

Enkele publikaties van Roel van Steensel (met anderen):
https://www.lezen.nl/publicatie/leesmotivatie-onder-de-loep/ Publicatie van Stichting Lezen waarin allerlei inzichten over leesmotivatie handzaam op een rijtje worden gezet.
https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1686 Kort verslag van onze meta-analyse naar leesmotivatie-interventies.
https://www.lezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/de20aarzelende20lezer20over20de20streep.pdf Hoofdstuk in een boek van Stichting Lezen over negatieve motivaties (pp. 105-122).

Auteurs:

Roel van Steensel
+ posts

Roel van Steensel is hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit (leerstoel mede gefinancierd door Stichting Lezen) en universitair hoofddocent onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar leesontwikkeling, leesmotivatie en de rol van onderwijs en gezin daarbij. Zijn onderzoek gaat over jonge kinderen (ontluikende geletterdheid) en leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs, met een focus op leerlingen in achterstandssituaties.

Foto genomen door Ronald van den Heerik.

Delen: