Toetsen van tekstbegrip: toelichting op kennisclip

Deze kennisclip werd ontwikkeld in het kader van het project Na Pisa de Lente (2020-2022), een initiatief van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) van de vereniging Levende Talen Nederlands, in samenwerking met SLO. Het project is gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze toelichting hoort bij de kennisclip over toetsen van tekstbegrip.

Zie ook het Handboek Didactiek Nederlands. Joyce Gubbels gaat in op evalueren en reflecteren:

Joyce Gubbels biedt in de rubriek Zo Kan Het Ook een handreiking om leerlingen om een aantal teksten over een onderwerp te laten nadenken.

Wil je maximaal leerrendement van zo’n korte kennisclip bereiken? Stel dan vooraf, tijdens en achteraf vragen:

Voor het bekijken van de clip:

  • Hoe toets je nu de leesvaardigheid van je leerlingen en wat toets je precies?
  • Toets je op dit moment grondig leesbegrip van leerlingen?
  • Wat is de functie van de leestoetsen die je gebruikt?

Tijdens het bekijken van de clip:

  • Welke nieuwe inzichten over toetsen van leesvaardigheid haal je uit deze kennisclip?
  • Wat is het verschil tussen ‘evalueren’ en ‘reflecteren’?

Na het bekijken van de clip:

  • Wat betekent het voor (inzet van) leestoetsen als je inzet op grondig leesbegrip?
  • Hoe kun je je inzichten delen met collega’s?

Literatuur

Gubbels, J., van Langen, A. M. L., Maassen, N. A. M., & Meelissen, M. R. M. (2019). Resultaten PISA2018 in vogelvlucht. Universiteit Twente. https://doi.org/10.3990/1.9789036549226

Van der Hoeven, M., Schmidt, V., Sijbers, J., van Silfhout, G., Woldhuis, E., & van Leeuwen, B. (2017).
Leerplankundige analyse PISA 2015. SLO.
http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/2017_leerplan_analyse_pisa_2015.pdf

Jelier, W. (2021). Centraal examen Nederlands: hoe verder? Didactief Special, 6-8.
https://didactiefonline.nl/artikel/centraal-examen-nederlands-hoe-verder

Best, R. M., Rowe, M., Ozuru, Y., & McNamara, D. S. (2005). Deep-level comprehension of science
texts: The role of the reader and the text. Topics in Language Disorders, 25, 65-83.
https://doi.org/10.1097/00011363-200501000-00007

Schoor, C., Hahnel, C., Mahlow, N., Klagges, J., Kroehne, U., Goldhammer, F., & Artelt, C. (2020).
Multiple document comprehension of university students: Test development and relations to person
and process characteristics. In O. Zlatkin-Troitschanskaia, H. A. Pant, M. Toepper, & C. Lautenbach
(Eds.), Student learning in German higher education – Innovative measurement approaches and
research results
(pp. 221-240). Springer.

Wolf, M., & Barzillai, M. (2009). The importance of deep reading. Educational Leadership, 66, 32–7

Delen: