Syntheseteksten schrijven via leren-door-observeren

Samenvatting van auteur: Uit literatuurscripties van klas 5 van het Vossius Gymnasium bleek het omgaan met bronteksten problematisch. Om deze vaardigheid te verbeteren is in dit ontwerponderzoek, ter voorbereiding van de literatuurscriptie, voor klas 4 een korte lessenserie synthesetekst schrijven ontwikkeld. In dit onderzoek is aangetoond dat als leerlingen in 4 VWO door middel van…

Lees verder

Motiverend spellingonderwijs – geen contradictio in terminis

Om de werkwoordspelling te verbeteren biedt de auteur vier lessen werkwoordspelling aan. Leerlingen kunnen opgaan voor het (fictieve) diploma A, zoals het zwemdiploma. De bedoeling is de klas zodanig te motiveren dat zij het verwerven van een dergelijk diploma als benijdenswaardig gaan zien en dat zij ernaar gaan streven dit diploma uiterlijk dit schooljaar te…

Lees verder

Van WTF? naar CHCK! Self-questioning als leesstrategie om het tekstbegrip op meso- en macroniveau te verbeteren

Samenvatting [auteur] Leerlingen stellen zichzelf voor, tijdens en na het lezen cognitieve én metacognitieve vragen. Dit om actief de tekstinhoud te verwerken en bewust te worden van het eigen leesgedrag. Uiteindelijk ervaren de leerlingen zelf dat ze middels self-questioning een (zakelijke) tekst beter begrijpen. In dit ontwerponderzoek wordt het effect van een lessenreeks self-questioning op…

Lees verder

“Maar juf, dat staat er toch?” Een ontwerponderzoek naar complete en gestructureerde antwoorden op uitlegvragen bij leesvaardigheidsteksten

Samenvatting (auteur) Wanneer leerlingen toetsvragen beantwoorden, focussen ze daarbij voornamelijk op de inhoud. De formulering krijgt weinig aandacht, waardoor antwoorden ontoereikend en slecht gestructureerd zijn. In deze lessenserie hebben leerlingen geoefend met het formuleren van antwoorden op uitlegvragen bij een leesvaardigheidstekst. In de aanpak stonden het gebruik van voorbeeldteksten, eigenaarschap van het leerproces, strategie-instructie en…

Lees verder