Weet ik veel…!!? Interactief werken aan woordenschat.

Publicatie datum: 1993-05-01 Auteurs: Nora Bogaert, Greet Goossens Collectie: 22 Documenten vonk_jrg22_072.pdf weet ik veel interactief werken aan woordenschat nora bogaert greet goossens heeft u een vermoeden waarover uw stukje tekst gaat de deelnemers van de workshop in groepjes van vier rond hun tafel geschaard hebben net elk een ver

Lees verder

Woord zoekt woord. Werkvormen voor woordenschatverwerving in het basisonderwijs.

Publicatie datum: 1993-05-01 Auteurs: Marleen Colpin, Katinka De Croon, Kathleen Rossenbacker, Mieke Vandenbroucke, Koen Van Gorp, Machteld Verhelst Collectie: 22 Documenten vonk_jrg22_071.pdf woord zoekt woord werkvormen voor woordenschat verwerving in het basisonderwijs marleen colpin katinka de croon kathleen rossenbacker mieke vandenbroucke koen van gorp machteld verhelst het grote struikelblok voor

Lees verder

Woordenschatverwerving in het basisonderwijs

Publicatie datum: 1993-05-01 Auteurs: Anne Vermeer Collectie: 22 Documenten vonk_jrg22_070.pdf fk woordenschatverwervi ng in het basisonderwijs anne vermeer in deze bijdrage zal ik ingaan op verschillende aspecten van woordverwerving en woordenschatonderwijs aan de hand van voorbeelden en onderzoekservaringen komen de volgende vragen aan bod waarom woorden hoe worden woorden geleerd

Lees verder

Interactie en taalvaardigheid. Ideeën voor het basisonderwijs.

Publicatie datum: 1993-05-01 Auteurs: Ilse Humblet, Inge Schuurmans, Piet Van Avermaet, Kris Van den Branden Collectie: 22 Documenten vonk_jrg22_069.pdf interactie en taalvaardigheid ideeen voor het basisonderwijs ilse humblet inge schuurmans piet van avermaet 84c kris van den branden tot voor enkele jaren waren de begrippen taalvaardigheid en taalvaardigheidson derwijs nauwelijks

Lees verder

Luistervaardigheid bij analfabete anderstaligen

Publicatie datum: 1993-05-01 Auteurs: Veerle Ernalsteen Collectie: 22 Documenten vonk_jrg22_080.pdf luistervaardigheid bij analfabete anderstaligen veerle ernalsteen de deelnemers in de groepen voor wie volgende werkvormen bedoeld zijn zijn analfabeet en voornamelijk beginnende taalleurders vergelijk niveau 1 en 2 uit doelen nederlands als tweede taal de groepen zijn wat geslacht en

Lees verder

Woordenschatverwerving bij niet-gealfabetiseerden

Publicatie datum: 1993-05-01 Auteurs: Désirée Derksen Collectie: 22 Documenten vonk_jrg22_079.pdf woordenschatverwerving bij niet gealfabetiseerden desiree derksen het aanbieden van een woordenschat is geen op zichzelf staande activiteit het gebeurt binnen en met andere onderdelen van het taalonderwijs werkvormen voor woordenschatverwenring zijn dan ook ingebed in luister en spreekvaardigheidsoe fenirgen en

Lees verder

Woordenschat aanbieden en inoefenen. Gedifferentieerd werken met hooggeschoolde volwassenen.

Publicatie datum: 1993-05-01 Auteurs: Anne Boeken, Ann De Schryver Collectie: 22 Documenten vonk_jrg22_076.pdf woordenschat aanbieden en inoefenen gedifferentieerd werken met hoog geschoolde volwassenen anne boeken ann de schryver tegenwoordig wordt in het tweede taalonderwijs meer en meer uitgegaan van het principe dat taalonderwijs taalvaardigheidsonderwijs moet zijn en niet alleen het

Lees verder