Resultaatverbeteringstoets Adelbert College Wassenaar havo

De toets: A. Leesvaardigheid en argumentatie. Tekst: De Nederlandse literatuur wordt bedreigd. Alle vragen betreffen argumentatieve analyse. Meestal gesloten vragen, of schemavragen. B. Schrijfvaardigheid. Schrijf het middenstuk van een betoog (400 woorden). Twee opties: a. Iedere Nederlander moet vanaf 6 juni 2020 verplicht een mondkapje gaan dragen om kwetsbare mensen tegen het Coronavirus te beschermen;…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Etty Hillesum Lyceum

De toets bevat drie onderdelen: A. Verhaalanalyse; Verhaal van Marga Minco; vragen naar interpretatie en toepassing van enkele verhaalanalytische begrippen; B. Leesvaardigheid: NRC-artikel; over de oorlog/herinneringen. Vrij open vragen (leg uit, licht toe), met enkele extra teksten met deels intertekstuele vragen. De tweede satelliettekst moet met de eerste verbonden worden. C. Schrijfopdracht, in het kader…

Lees verder