Verbeteren van tekstbegrip door middel van sorteertaken

In het ontwerpverslag Het verbeteren van tekstbegrip door middel van sorteertaken wordt verslag gedaan van een lessenreeks over sorteertaken, met als doel het tekstbegrip van leerlingen in de derde klas HAVO/VWO te vergroten. Het ontwerp begon vanuit een probleem: de leerlingen uit klas HV3C van OSG De Meergronden waren slecht in tekstbegrip en vonden het…

Lees verder