Resultaatverbeteringstoets Werkplaats Kindergemeenschap mavo

Getoetst zijn: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie Onderscheidend: (1) De schrijfopdrachten naar aanleiding van een boek dat leerlingen vooraf lazen. De schrijfopdrachten sluiten aan op het lezen van deze roman: een brief aan de schrijver om hem te vragen voor een schrijversavond op school en een artikel voor de schoolkrant. Goed gekozen boek, dat een rol speelt…

Lees verder

Resultaatsverbeteringstoets Stedelijk College Eindhoven mavo

De toets In deze RV-toets komen de onderdelen kijk- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie en spreekvaardigheid aan bod, waarmee de RV-toets een goede dwarsdoorsnede vormt van het PTA. Gezien de eisen die aan een RV-toets gesteld werden, is het begrijpelijk dat leesvaardigheid en spelling/formuleren niet als aparte onderdelen in de toets opgenomen zijn. Onderscheidend Deze RV-toets…

Lees verder