Geïntegreerde lees- en schrijfvaardigheidsopdrachten met gebruikmaking van de standaardgeschilpunten: een verkenning

Publicatie datum: 2020-12-02
Auteurs: Yke Schotanus
Thema: Schrijfexamens Nederlands in het schoolexamen
In deze bijdrage beschrijft Yke Schotanus zijn zoektocht naar een betere integratie van lees- en schrijfvaardigheidsopdrachten voor het schoolexamen Nederlands. Met geïntegreerde opdrachten kan op een betrouwbare manier zowel de leesvaardigheid als schrijfvaardigheid worden getoetst. Het artikel bevat drie opdrachten met voorbeelduitwerkingen, die zijn ontwikkeld rond standaardgeschilpunten. Hierbij moeten leerlingen zowel hun lees- als schrijfvaardigheid gebruiken om een voorgestelde oplossing voor een probleem zo goed mogelijk te verdedigen of aan te vallen.

Documenten