Resultaatverbeteringstoets Adelbert College Wassenaar havo

De toets: A. Leesvaardigheid en argumentatie. Tekst: De Nederlandse literatuur wordt bedreigd. Alle vragen betreffen argumentatieve analyse. Meestal gesloten vragen, of schemavragen. B. Schrijfvaardigheid. Schrijf het middenstuk van een betoog (400 woorden). Twee opties: a. Iedere Nederlander moet vanaf 6 juni 2020 verplicht een mondkapje gaan dragen om kwetsbare mensen tegen het Coronavirus te beschermen;…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Werkplaats Kindergemeenschap mavo

Getoetst zijn: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie Onderscheidend: (1) De schrijfopdrachten naar aanleiding van een boek dat leerlingen vooraf lazen. De schrijfopdrachten sluiten aan op het lezen van deze roman: een brief aan de schrijver om hem te vragen voor een schrijversavond op school en een artikel voor de schoolkrant. Goed gekozen boek, dat een rol speelt…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets KSG De Breul vwo

Een combinatietoets van argumentatievaardigheden, schrijfvaardigheid, literaire kennis, presenteren en po√ęzie. Lezen van twee columns en vragen beantwoorden, een beschouwende tekst schrijven over de verplichte boekenlijst, analyse van een gedicht in een filmpje. Onderscheidend. (1) Voor leesvaardigheid zijn columns gekozen die geanalyseerd worden door de leerling. Schrijfopdracht sluit goed aan bij deze leesopdracht en de belevingswereld…

Lees verder

Resultaatsverbeteringstoets Stedelijk College Eindhoven mavo

De toets In deze RV-toets komen de onderdelen kijk- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie en spreekvaardigheid aan bod, waarmee de RV-toets een goede dwarsdoorsnede vormt van het PTA. Gezien de eisen die aan een RV-toets gesteld werden, is het begrijpelijk dat leesvaardigheid en spelling/formuleren niet als aparte onderdelen in de toets opgenomen zijn. Onderscheidend Deze RV-toets…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Utrechts Stedelijk Gymnasium

Deze RV-toets vraagt leerlingen twee keer een literair essay te schrijven over het werk De uitvreter van Nescio. Het ene essay (40% totaal) heeft een literair-historische invalshoek, waarbij de leerling het werk in een van twee stromingen moet plaatsen. Het andere essay (60% totaal) heeft een thematische invalshoek, waarbij de leerling het werk koppelt aan…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Kennemer Lyceum Overveen havo

De toets bevat een fictietekst, twee zakelijke teksten en een schrijfopdracht. De leesopdrachten en de schrijfopdracht tellen ieder even zwaar mee. A. De leerlingen krijgt een fictietekst (Oek de Jong), met als thema doelen stellen, en negen open vragen, deels structuuranalytisch, deels begrip. Dan volgen twee zakelijke teksten over doelen stellen, ieder met een begripsvraag…

Lees verder

Resultaatsverbeteringstoets Kandinskycollege Nijmegen vwo

De toets bestaat uit vier onderdelen die in twee zittingen van drie uur worden getoetst: literatuur en zakelijk lezen en gedocumenteerd schrijven en de betogende voordracht. Onderscheidend: De taalvaardigheidstoetsen hebben een heel actuele inhoud (corona). De leerling kan veel van de eigen ervaringen en kennis benutten in deze toets. Bij het onderdeel literatuur worden naast…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Thomas a Kempis vwo

De toets: A. Literatuurgeschiedenis (30%): een schriftelijke toets waarin leerlingen zes open vragen moeten beantwoorden (leg uit, beredeneer, met verwijzing naar de tekst), over Verlichting, Romantiek en Naturalisme, de laatste twee stromingen aan de hand van een gedicht en een tekstpassage die de kandidaat aangeleverd krijgt. B. Schrijfvaardigheid (50%): Leerlingen krijgen de keuze uit twee…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Farelcollege Ridderkerk havo

Schrijfvaardigheid: een beschouwende tekst van 600-700 woorden schrijven over de twee boeken De held en Het gouden ei, in de vorm van een e-mail aan een leeftijdsgenoot. De leerling kan gebruik maken van recensies als bronnenmateriaal. Gebruik van een woordenboek en van spelling- en grammaticacontrole is toegestaan, het gebruik van internet niet. Spreekvaardigheid: betogende presentatie…

Lees verder

Resultaatsverbeteringstoets Groen van Prinstererlyceum vwo

Twee teksten met vragen over argumentatie, interpretatie. De inhoud van de teksten kan van dienst zijn bij het te schrijven betoog. Betoog: Schrijf een betoog over het verplichte lezen voor de lijst waarin je duidelijk maakt wat je vindt van het (verplicht) lezen van klassieke werken. Je hebt er zelf een aantal op je leeslijst…

Lees verder