Resultaatverbeteringstoets Maerlant vwo

Deel 1: Leerlingen lezen een kortverhaal, beantwoorden vragen over dit korte verhaal (verhaalanalyse) en werken aan een creatieve schrijfopdracht. Aansluitend krijgen ze de gelegenheid hun keuzes mondeling toe te lichten en wordt de toets afgesloten met enkele vragen over de literatuurlijst. Deel 2: Het toetsonderdeel schrijfvaardigheid is een keuzeonderdeel waarbij leerlingen een inleiding moeten schrijven…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets College C vwo

De toets omvat in een A-deel de domeinen lezen + argumentatieve vaardigheden (20%) en in een B-deel schrijven + argumentatieve vaardigheden + en literatuur (80%) Onderscheidend: De schrijfopdracht (B) over lezen door jongeren / literatuuronderwijs / de betekenis van literatuur voor jongeren, voorbereid door zeer goed gekozen teksten over het nut van literatuuronderwijs, en gelezen…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Maerlant havo

Deel 1 toetst literatuur/ schrijfvaardigheid/spreekvaardigheid. Literatuur: Vragen over drie boeken, waarschijnlijk hebben de leerlingen die (verplicht) gelezen in de voor-gaande periode. Plus vragen over een verhaal van Jan Wolkers dat tijdens de zitting gelezen moet worden. Dan schrijven de leerlingen vervolgens een vervolg of ander einde aan het verhaal de kraai van Kader Abdolah. Deel…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets College B havo

De toets bestaat uit twee onderdelen: A: het schrijven van een betoog of beschouwing over literatuur waarbij de leerling gebruik maakt van aangereikte bronnen over literatuur; B: een mondeling waar de spreekvaardigheid en de gelezen literatuur worden getoetst. In het mondeling komt inhoud van het eerste deel van de toets aan de orde. Onderscheidend: 1.…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Lyceum Oudehoven vwo

Deze toets combineert vaardigheden als (kritisch) lezen, samenvatten en schrijven. De uiteindelijke toets is echter een schrijftoets. Voorafgaand aan de toets heeft de leerling een gesprek gehad met de docent waarin hij ook verhelderingsvragen kan stellen. Onderscheidend: (1) De kracht van deze toets is de combinatie van mooie bronnen én de reflectie op door de…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Candea College vwo

Vier onderdelen: lezen, schrijven, argumentatie en literatuur. Onder het kopje stofomschrijving is verwoord welke stof getoetst wordt en welk voorbereidingen leerlingen moeten treffen om de toets te kunnen maken. Vooraf dienen zij het boek Oeroeg te hebben gelezen en eventueel secundaire literatuur (dat is vrij). Het betoog dat de leerlingen schrijven gaat over twee recente…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Lyceum F vwo

Centraal staat de schrijftaak: Schrijf een betoog van minimaal 600 en maximaal 650 woorden met als onderwerp de Nederlandse samenleving na de coronacrisis. De informatie uit deze teksten moet je in je kern verwerken. Deze mag je aanvullen met informatie die je zelf over dit onderwerp paraat hebt. Natuurlijk let je goed op de opbouw…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Bonifatiuscollege vwo

A. Werkwoordspelling en stijl (20%); B (40%): Poëzieanalyse. 18 analysevragen bij een gedicht. Veelal herkennen van literair begrip of procedé. Twee gesloten interpretatievragen. C (40%): Schrijfvaardigheid. Betoogopdracht naar aanleiding van twee literaire werken waarin één van twee mogelijke thema’s moet worden verdedigd. Onderscheidend. Het sterkste van deze toets is de essayopdracht waarbij leerlingen een betoog…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Lyceum A vwo

De toets bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. De schrijfopdracht toetst de leesvaardigheid, argumentatievaardigheid en schrijfvaardigheid in 135 minuten. De leerling kan kiezen uit een betoog of beschouwing. Het mondelinge gedeelte bestaat uit een presentatie van 10 minuten door de leerlingen en 20 – 25 minuten waarin ingegaan wordt op de door de…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Amadeus Lyceum Vleuten havo

Toets m.b.t het oeuvre van Marga Minco, in het bijzonder over Het bittere kruid en De val, literaire begrippen, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en argumentatie. De leerlingen hebben twee werken van Margo Minco gelezen als voorbereiding. A: Leerlingen lezen vier fragmenten uit de voorbereide boeken. Bij elk fragment worden circa vier vragen gesteld (1-17). De vraagvormen variëren…

Lees verder