Resultaatverbeteringstoets Revius Doorn havo

Alle PTA-onderdelen worden in één toets met twee onderdelen getoetst: Schriftelijk: poëzieanalyse + een betogende tekst schrijven; Mondeling: debatteren + mondeling van drie van de acht gelezen literaire boeken. Onderscheidend: (1) Het meest inspirerende is dat leerlingen n.a.v. drie gelezen literaire boeken geen mondeling met vragen krijgen, maar een betogende voordracht houden waarom de hoofdpersonages…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Pius X College locatie Aalderinkshoek vwo

De toets: A. Leesvaardigheid: twee teksten (1. Het deprimerende dogma van de canon. 2. Boeken die wel moeten). Vooral vragen naar een verklaring: uitleg van begrippen, uitleg van tekstdelen en parafraseren van argumenten en mening van de auteur, tekstsoort, argumentatieve analyse. B. Schrijfvaardigheid: schrijf een betoog van 450- 500 woorden. Nadruk op argumentatie. Eisen aan…

Lees verder