Resultaatverbeteringstoets Thomas a Kempis vwo

De toets: A. Literatuurgeschiedenis (30%): een schriftelijke toets waarin leerlingen zes open vragen moeten beantwoorden (leg uit, beredeneer, met verwijzing naar de tekst), over Verlichting, Romantiek en Naturalisme, de laatste twee stromingen aan de hand van een gedicht en een tekstpassage die de kandidaat aangeleverd krijgt. B. Schrijfvaardigheid (50%): Leerlingen krijgen de keuze uit twee…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Minkema College vwo

Leerlingen schrijven een beschouwing over de vraag of het schoolvak Nederlands veranderd moet worden en als dit zo is: hoe dan. Hiervoor krijgen zij een bronnenmap aangereikt, waaruit drie bronnen gekozen worden. Alle onderdelen van het vak Nederlands moeten besproken worden, eigen ervaringen mogen gebruikt worden. De inleiding van de opdracht mag gebruikt worden, zodat…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Lyceum F vwo

Centraal staat de schrijftaak: Schrijf een betoog van minimaal 600 en maximaal 650 woorden met als onderwerp de Nederlandse samenleving na de coronacrisis. De informatie uit deze teksten moet je in je kern verwerken. Deze mag je aanvullen met informatie die je zelf over dit onderwerp paraat hebt. Natuurlijk let je goed op de opbouw…

Lees verder

Resultaatsverbeteringstoets Stedelijk College Eindhoven mavo

De toets In deze RV-toets komen de onderdelen kijk- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, fictie en spreekvaardigheid aan bod, waarmee de RV-toets een goede dwarsdoorsnede vormt van het PTA. Gezien de eisen die aan een RV-toets gesteld werden, is het begrijpelijk dat leesvaardigheid en spelling/formuleren niet als aparte onderdelen in de toets opgenomen zijn. Onderscheidend Deze RV-toets…

Lees verder