Verbeteren van tekstbegrip door middel van sorteertaken

In het ontwerpverslag Het verbeteren van tekstbegrip door middel van sorteertaken wordt verslag gedaan van een lessenreeks over sorteertaken, met als doel het tekstbegrip van leerlingen in de derde klas HAVO/VWO te vergroten. Het ontwerp begon vanuit een probleem: de leerlingen uit klas HV3C van OSG De Meergronden waren slecht in tekstbegrip en vonden het…

Lees verder

Motiverend spellingonderwijs – geen contradictio in terminis

Om de werkwoordspelling te verbeteren biedt de auteur vier lessen werkwoordspelling aan. Leerlingen kunnen opgaan voor het (fictieve) diploma A, zoals het zwemdiploma. De bedoeling is de klas zodanig te motiveren dat zij het verwerven van een dergelijk diploma als benijdenswaardig gaan zien en dat zij ernaar gaan streven dit diploma uiterlijk dit schooljaar te…

Lees verder