Resultaatverbeteringstoets Murmellius Gymnasium

De toets bestaat uit een schriftelijk (80%) en een mondeling deel (20%). In het schriftelijke deel schrijft de leerling een beschouwing waarin een thema van twee gelezen boeken naar voren komt. Het mondelinge deel bestaat uit een mondeling over een gedicht. Overwegingen: (1) Mooie complexe opdracht die uitdagend is voor de leerling. (2). Het vergt…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Maris College vwo

De toets beslaat: A. Maatschappijkritisch betoog (utopie/dystopie): een schrijfopdracht; B. Beschouwing over koloniale literatuur; een (deel)opdracht bij het verhaal De binocle (Couperus); C. Poëzie(geschiedenis): een (deel)opdracht bij twee gedichten; D: Framing: 7 deelvragen in het onderdeel argumentatie; E. Argumentatietheorie: vragen in het onderdeel argumentatie. Onderscheidend: (1) Deze toets bevat mooie argumentatievragen. Deze laten ruimte voor…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets KSG De Breul vwo

Een combinatietoets van argumentatievaardigheden, schrijfvaardigheid, literaire kennis, presenteren en poëzie. Lezen van twee columns en vragen beantwoorden, een beschouwende tekst schrijven over de verplichte boekenlijst, analyse van een gedicht in een filmpje. Onderscheidend. (1) Voor leesvaardigheid zijn columns gekozen die geanalyseerd worden door de leerling. Schrijfopdracht sluit goed aan bij deze leesopdracht en de belevingswereld…

Lees verder

Resultaatverbeteringstoets Dalton Den Haag vwo

De toets bestaat uit twee deeltoetsen: het schrijven van een gedocumenteerde beschouwing (180 minuten) en een betogende voordracht (5 minuten). De weging van de twee deeltoetsen is gebaseerd op de wegingen van de domeinen binnen het PTA. In deze RV-toets komen alle onderdelen van het PTA in meer of mindere mate aan bod: schrijfvaardigheid (in…

Lees verder