Taal als basisTaal als basis: nascholing in samenhang

Een goede taalvaardigheid, waaronder leesvaardigheid, is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière en voor het functioneren in de maatschappij. Internationaal peilingsonderzoek (PISA-2018) laat zien dat de leesvaardigheid van jongeren daalt. Ook in Nederland; vooral het kunnen evalueren en reflecteren blijft in Nederland achter (zie hier). Van de Nederlandse 15-jarigen zegt 25% altijd moeite te hebben met lezen (zie hier). En toch; een op de vijf leerlingen zegt dat lezen een van de favoriete hobby’s is.

Nascholing voor docenten en lerarenopleiders

In het project ‘Taal als basis’ ontwikkelen teams van docenten, lerarenopleiders en wetenschappers samen nascholing gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen in de onderbouw van het vmbo, havo en vwo. Dit gebeurt op basis van het onderwijsmateriaal dat ontwikkeld en gevalideerd is in het door het Ministerie van OC&W gesubsidieerde project Na PISA de Lente (2020-2022). In dat project hebben docenten in samenwerking met lerarenopleiders en wetenschappers materiaal ontwikkeld gericht op het verbeteren van het leesvaardigheidsonderwijs in de onderbouw van hun school en dit materiaal zowel wetenschappelijk als praktisch gevalideerd. In Taal als basis zorgen we ervoor dat dit materiaal omgezet wordt in en aangevuld wordt met nascholing over schrijven en fictie lezen. Dit zal vanaf het najaar van 2023 beschikbaar gesteld worden voor alle vo-scholen in Nederland.

Op deze webpagina vindt u meer informatie over dit project en er zullen regelmatig updates verschijnen.

Over het project

Het project ‘Taal als basis’ is het vervolgproject op Na PISA de Lente en is een initiatief van de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) van de vereniging van Levende Talen Nederlands (LTN). Het project richt zich op landelijke disseminatie van het in Na PISA de Lente ontwikkelde materiaal gericht op het verbeteren van het leesonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (12-15 jaar). Daarvoor zetten we het reeds ontwikkelde onderwijsmateriaal om in (online en offline) workshops over lezen en dat vullen we aan met workshops over schrijven, formuleren en fictie lezen. Ook ontwikkelen we schoolspecifieke trajecten en trajecten rondom het leren praktijkgericht ontwerponderzoek uitvoeren op school voor vakgroepen Nederlands en zaakvakken. Daarbij gaan we verder dan informeren en inspireren alleen: we richten ons in de nascholing nadrukkelijk op de vertaalslag en implementatie van de inzichten en ideeën in de onderwijspraktijk: hoe past dit binnen de lesmethode, het curriculum en/of taalbeleid? Wat ga jij hier morgen mee doen met je leerlingen?

In Taal als basis behouden we de twee speerpunten van Na PISA de Lente, namelijk het creëren van samenhang en het leggen van verbinding. In het aanbod wordt samenhang gecreëerd binnen het domein Nederlands én tussen het domein Nederlands en andere domeinen om zo tot een geïntegreerde aanpak te komen. De verbinding die gelegd is tussen de onderwijspraktijk en de wetenschap blijft behouden doordat docenten, lerarenopleiders en wetenschappers samen ontwikkelen, om zo tot praktisch én wetenschappelijk gevalideerde nascholing te komen. Samen bouwen we aan dynamisch, actueel en effectief taalonderwijs in Nederland!

Noortje Hemmen is projectleider vanuit WODN/LTN (contact: taalalsbasis@lerarennederlands.nl).

Delen: