Leesbaarheid en begrijpelijkheid (deel 2)

Sommige instrumenten zeggen dat jouw tekst een bepaald leesniveau of taalniveau heeft. Andere hebben het over de leesbaarheid van je tekst. Weer andere zeggen dat je tekst begrijpelijk is op niveau B2. Wat betekenen die woorden? En wat hebben ze te maken met begrijpelijkheid, het centrale thema van dit artikel?

Lees verder

Taaltechnologie: Hoe goed voorspelt de techniek de begrijpelijkheid van teksten? (deel 1)

Kun je met de computer voorspellen of je beoogde lezers jouw tekst zullen begrijpen? Kunnen computers handige tips geven om je tekst te verbeteren? Dat kan! Taaltechnologen en taalwetenschappers werken al enkele jaren aan zulke instrumenten. op dit moment zijn er voor het Nederlands zeven beschikbaar. Zeggen die instrumenten echt iets zeggen over de begrijpelijkheid van een tekst? Welke kenmerken van een tekst betrekken die instrumenten in hun oordeel?

Lees verder

Begrijpelijke taal: wat is dat?

Wat is begrijpelijke taal? In deze bijdrage laat Leo Lentz zien dat er verschillende opvattingen bestaan over die vraag. Hij pleit voor een benadering waarin het perspectief ligt op de lezer van de tekst en niet op een lijst met kenmerken die je simpelweg kunt afvinken waarna je zou weten of de tekst begrijpelijk is.

Lees verder