Leesbaarheid en begrijpelijkheid (deel 2)

Sommige instrumenten zeggen dat jouw tekst een bepaald leesniveau of taalniveau heeft. Andere hebben het over de leesbaarheid van je tekst. Weer andere zeggen dat je tekst begrijpelijk is op niveau B2. Wat betekenen die woorden? En wat hebben ze te maken met begrijpelijkheid, het centrale thema van dit artikel?

Lees verder