Intersectionaliteit

Maatschappelijke ongelijkheid in de samenleving is een onderwerp dat aandacht verdient in het (literatuur)onderwijs. Een interessant fenomeen is intersectionaliteit (of kruispuntdenken): individuen ondervinden privileges of juist discriminatie en onderdrukking op grond van een veelvoud van factoren. Intersectionaliteit kan op verschillende manieren een rol spelen binnen het klaslokaal. Nienke Draaisma en Merlijn Borsboom schreven voor het handboek over het fenomeen en over creatieve manieren om bij leerlingen onder andere met behulp van literatuur bewustzijn te creëren over privileges en marginalisering.

Lees verder