Historische sociolinguïstiek

De historische sociolinguïstiek is een tak van de taalkunde die onderzoekt hoe in het verleden taal varieerde naar sociale groep – wat bijvoorbeeld de taalkundige verschillen waren tussen genders, leeftijdscategorieën en sociale klassen. Door niet de gestileerde taal uit gedrukte werken van een bevoorrechte groep mannelijke schrijvers uit de grote steden in het westen van Nederland te onderzoeken, maar ook nieuwe bronnen bij het onderzoek te betrekken, zoals brieven en dagboeken van taalgebruikers van alle rangen en standen, krijgen we nieuw inzicht in de geschiedenis van het Nederlands.

Lees verder