Een nieuw leerplan Nederlands: de essentie van het vak II

Hoe bepaal je wat leerlingen moeten leren bij Nederlands? Hoe spits je het leerplan toe op verschillende schooltypen? In dit vervolg op de kwestie Een nieuw leerplan Nederlands: De essentie van het vak schetsen Gert Rijlaarsdam, Marloes Schrijvers en Catherine van Beuningen het keuzeproces om tot relevante inhouden te komen. Hun model biedt niet alleen hulp om inhouden te kiezen en te verantwoorden, maar ook om voorstellen te beoordelen. Centraal staat de leerling in de rol van taalgebruiker en taalbeschouwer, begrijpen en begrepen worden, en de drie doelen van het nationale leerplanontwikkeling: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Lees verder

Nieuw leerplan Nederlands

Minister, net nu je de ontwikkeling van het leerplan in handen hebt gelegd van leraren, kom je toch met die oude rituelen van kerndoelen en eindtermen. We lijken een overladen leerplan zonder professionele ruimte te krijgen. Zoek de oplossing niet in oude rituelen, in van die dingen die nu echt voorbij moeten gaan.

Lees verder