Een gedeelde visie op leesvaardigheid

Het lijkt heel simpel: met je collega’s hetzelfde doen als het gaat om leesvaardigheid. In onze praktijk ontdekten we echter dat we wel allemaal hetzelfde deden (doorgaans het volgen van de methode), maar dat wij en onze leerlingen dat niet de leukste lessen vonden. Sterker nog: het was saai. Dus tijd voor een andere aanpak. Een andere aanpak vereiste een andere en gedeelde visie op leesvaardigheid.
We ontwikkelden samen met onze vakgroep een gedeelde visie op leesvaardigheid. Vervolgens vertaalden we deze visie naar een leerlijn voor leesvaardigheid met daarin inhoudelijke doelen en didactische uitgangspunten.

Lees verder